Full body running

 

Hela du  springer

Patrik Almström ide skaparen och projektledaren till Full -body running analysis.

Patrik Almström ide skaparen och projektledaren till Full -body running analysis.

Alla delar i kroppen hänger ihop, direkt eller indirekt. En rörelse påverkar en annan ibland på ett positivt, medan en annan gång på ett negativt sätt. Eftersom allt hänger ihop som en helhet är det viktigt att titta på hela kroppens rörelse och lära sig att förstå hur en förändring i en led kan påverka en förändring i en annan led. Genom att öka denna förståelse och veta vad som händer så kan man ta klokare beslut och välja förändringar som enbart leder till positiva förändringar. Det är vissa nycklar som man bör titta extra mycket på och dessa kommer löpande att gås igenom och kopplas ihop med varandra i denna process att sprida kunskap inom löpning.

Full-body running analysis

Mycket av kunskaperna som kommit fram är ett långtgående arbete i Qualisys regi, där Patrik Almström tillsammans med mig började med att ta fram ett helkropps system för inmätning av rörelser inom löpning. Patrik har lett detta projektet, jag har fungerat som löp expert/coach och många andra inom Qualisys koncern har gjort ett fantastiskt jobb. 

Biomekaniskt test

Full-body running analysis är ett biomekaniskt test system skapat av Qualisys AB. Qualisys system har en mät noggrannhet under millimetern och testet ger en högklassig informationen om hur kroppens rör sig. Detta systemet mäter hur skelettets alla leder rör sig och med denna informationen kan man läsa av hur bra löpteknik man har. Informationen man får gör också att man kan härleda vilka muskler som aktiveras samt om man har någon funktion i kroppen som behöver förbättras såsom rörlighet eller svaghet i någon kroppens muskler. 

Nycklar för förändring

Informationen som analysen ger är viktig för att man ska kunna sätta fingret på vad som är vad och det ger en möjlighet att noggrant väga kroppens alla delar i de rörelsemönster som sker när man springer. Genom att göra detta så kan man hitta viktiga nycklar för att utveckla löptekniken. 

Insikter

Glädje efter priset som den mest innovativa produkten i  konkurrens med 200 företag andra företag. Full Body analysis.

Glädje efter priset som den mest innovativa produkten i  konkurrens med 200 företag andra företag. Full Body analysis.

Under dessa år har vi testat oehört många människor på alla nivåer från världselit till amatörer. Detta har gett oss mycket insikter och lärdom vad som händer när man springer och vad som händer när man förändrar. Jag har hållit på med friidrott i hela mitt liv som aktiv men framförallt som tränare insikterna jag fick när vi började mäta rörelserna var hur mycket man ser fel och vad svårt det är att vara objektiv. Jag har alltid tyckt att jag har ett bra tekniköga, men jag var sämre än jag trodde. Detta instrument har lärt oss mycket och kommer att fortsätta att göra det, en mycket spännande resa har börjat. En resa utan slut, det finns alltid fler insikter att få och mer att lära sig. 

Olika plan

Av någon konstig anledning så hade alla mocap system som mäter av skelettets rörelse bara tittat på underkroppen och faktiskt också mest framifrån. Full-body running analysis mäter kroppen rörelse i tre plan framifrån, från sidan och uppifrån. Historiskt sett så har en tränare tittat mest från sidan och terapeuter mest framifrån även om alla har tittat i alla planen så har det varit på detta sätt. Jag kommer lyfta fram hur man rör sig i alla tre planen men också hur man tränar i dessa plan såväl fysiskt som teknisk. Det räcker inte att bara mäta utan mätningen är till för att man ska kunna ta rätt beslut om vilken förändring som ska göras och på vilket sätt det ska gå till. Är det tekniken eller måste jag förbättra funktionen/fysiken för att möjliggöra denna teknikförbättring och slutligen vilket sätt talar jag om för kroppen hur den ska göra det jag vill. Rätt information och en biomekanisk förståelse leder till att rätt nycklar tränas och då är det inte så svårt som många tror att förändra oavsett ålder.