Coachprojektet

 

Vikten att vara sig själv

 

Mellan OS i Sydney år 2000 och OS i Athen 2004 fanns ett projekt i Svensk friidrott som hette coach projektet, detta projektet finansierades av Svenska friidrottsförbundet och Sveriges Olympiska kommitté. Det yttersta målet var givetsvis att prestera mer och ta mer medaljer, men vägen dit och det som ledde till att Sverige tog tre OS-guld var minst sagt nydanande. 

Idrottens utvecklare

Hjärnan bakom detta projektet var Nils-Erik Rosenberg som enligt min mening är den största utvecklare inom Svensk idrott och då framförallt Svensk friidrott. Nils-Egil skapade den Svenska friidrottens träningslära för fysisk och teknisk träning under 80-talet ett arbete som än idag har stor betydelse för friidrotten och för idrotten totalt sett i Sverige. Jag växte upp som tränare under denna tiden, det var en bra grund för det tränarskap som jag utövar än idag. 

Vara tränare för mig är en stor passion, det är en stor upplevelse att vara med när människor kämpar för något och utvecklas som människor genom sin idrott.  

Nils-Egil tänkte större än fysisk och såg människan bakom prestationen och ville som den skapare han är ta tag i detta för idrotten. När jag läste mental träning på höskolan i Örebro så var Nils-Egil också en av lärarna och den som var nydanande om mental träning. Den bästa och mest utvecklande period för mig själv som person, mycket lärdom och insikter skapades och jag växte mycket som person. 

Coachrojektet

Sista steget med Nils-Egil var Coachprojektet som var ett väldigt utvecklande och ett modigt projekt att starta. Nils-Egil och Ulf Karlsson som var förbundskapten och tillsammans så drev dom detta projekt på ett fantastiskt sätt. 

N-E har med sin helhetssyn på idrott förstått vidden av att se människan och hade också modet att stå upp för det fullt ut. Projektets kärna som ledde  till 3 OS-guld var egentligen att se hela människan och utveckla coachingen i den riktningen. Man måste nog vara med i denna processen för att förstå vad det gör med människor när man börjar stärka upp människan långt inne i dom och vilken viktig roll man har som ledare att få ut det bästa inom dessa högpresterande människor. Hela sättet på hur vi behandlade varandra, kommunicerade och litade på varandra förändrades och ett klimat som man kände sig trygg i och där man ville vara skapades. 

En fantastisk tid och ett fantastisk projekt, jag är tacksam att jag fick uppleva den tiden och att jag fick inse på en djupare nivå hur positivt som händer inom människor om dom får vara människor och blir bejakade i sitt unika jag på sina villkor.  

Bild peter liten.png

Egentligen var detta projektet livet och jag som människa i detta livet där prestationen har en central roll. Det är ett mod att prioritera sig själv som människa och sitt unika jag och bejaka det som finns inom en. På något sätt är det naket och sårbart men så starkt när man ger sig rätten att finna sig själv . N-E och Ulf vågade se det och vågade stå för det fullt ut och det var byggandet av den kulturen som ledde till 3 OS-guld. Svensk friidrott har historiskt varit duktiga på teknik och då framförallt i hoppgrenarna där vi genom åren skördat stora framgångar, kulturen som skapades i detta projekt frigjorde ett samarbete mellan coacherna och en trygghet i gruppen detta var den största orsaken till att det blev så stora framgångar. Alla fick vara sig själva så länge ingen annan förlorade  på det och kunskapen som i gruppen som var väldigt hög började delas mellan varandra. Jag coachar dig ur ett helhetsperspektiv.