Löpteknik och fysik för alla

Löpteknik och fysik för alla är för alla oavsett nivå.
Hur du springer påverkar inte bara hur fort du springer utan även hur du håller skadorna borta, en bra löpteknik gör att du belastar kroppen på ett riktigt sätt och då minskar risken för skador och löpningen går snabbare.

En kropp tål mycket belastning om du utför löptekniken och alla tekniska och fysiska övningar som är kopplade till löptekniken på ett riktigt sätt. En bra löpteknik skiljer sig mer beroende på din personlig löpstil, erfarenhet, kroppskonstitution mm än på vilken nivå du håller.

Det finns nycklar som bygger på hur en kropp ska röra sig för att hålla sig skadefri och för att kunna springa fort.  Dessa nycklar är ett ständigt inslag när jag lär dig att springa på ditt bästa sätt.